Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Др Ђорђе Јанковић

Налазиште "Град" - село Дупљаја код Вршца

2002

Градски музеј Вршца започео је 2002. ископавања налазишта "Град" поред села Дупљаја, чувеног по “дупљајским колицима”. Руководилац истраживања је др Ђорђе Јанковић, испред Музеја Миодраг Аралица, а чланови екипе били су мр Милица Јанковић, Јелена Ђорђевић и Војислав Ђорђевић, као и сарадници Музеја и три студенткиње археологије. Радило се током октобра и новембра 2002, а средства је обезбедио град Вршац. Ту је Музеј обавио прва ископавања 1972, која нису објављена.

Град је велико утврђење подигнуто на лесној тераси, око 30 метара над левом обалом Караша, површине око 6 хектара. Са свих страна било је брањено бедемом изграђеним од леса и дрвета, са источне стране још високим понегде преко 6 метара и сувим ровом дубоким око 5 метара. Налазиште се на исток простире још око 700 метара – то је некадашње подграђе - варош са гробљима.

Постављено је 7 ровова – сонди, од којих 5 у Граду. Исходи истраживања су коначно показали да је реч о значајном средњевековном налазишту, а не о праисторијском, како се мислило. Место налаза познатих Дупљајских колица остало је непознато.

Из праисторијског доба потиче само пар шака уломака бронзанодобне грнчарије, нађених углавном испод културних слојева у Граду, заједно са средњевековном грнчаријом, где су временом упали. Римском добу припада траг једног зида, ишчупаног из темеља; античка грнчарија нађена на површини налазишта може се датовати од III до VI столећа.

За средњевековно утврђење, Град, још није установљено када је подигнуто. Несумњиво је напуштено почетком XIII столећа, како показују нађени византијски и мађарски новци. Најстарији слој, који садржи укопане објекте са калотастим пећима, могао би припадати раном X столећу, судећи по неким уломцима грнчарије који упућују на Бугарску и доба досељавања Мађара.

Изван града, на удаљености око 500 метара, откопани су остаци три гроба, на ивици сурдука. У једном су нађена два каури пужића. Започет је и ров на оближњем црквишту, који није завршен због временских прилика. Ту се наишло на уломке средњевековних и рановизантијских опека, уломке грнчарије XII-XV столећа и део оструге XII столећа. У близини се налази још једно црквиште, где лежи надгробна плоча са натписом из 1756. У средини Града је 1972. откривено гробље са “ес” каричицом у једном гробу, на месту где има опека; свакако је и ту била црква.

Слике (биће ускоро додате):

018 Поглед на Град Дупљају са запада.

011 Поглед из Града на његов источни бедем.

052-053 Старији и млађи објекти са пећима испод стазе датоване у почетак 13. столећа.

065 Уломци грнчарије X-XI столећа.

057 Украсна опека.

056 Византијски и мађарски новац.

060 Уломци грнчарије Бронзаног доба.

059 Гвоздени предмети, XII столећа.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz