"Политика", Београд


ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА


Приватни музеји


20. 09. 2001.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. септембра усвојила Нацрт закона о културним добрима. Комисија Министарства културе је током петомесечног рада сачинила нацрт овог закона којим се уређује заштита, истраживање и коришћење културних добара, као и услови за обављање делатности заштите културних добара. Овај обиман закон (око 115 ауторских страна и 264 члана) усклађен је са европским законодавством и међународним конвенцијама из ове области. Законом су предвиђене многобројне новине, као што је могућност оснивања приватних музеја, архива, библиотека и конзерваторско-рестаураторских радионица.

Нацртом овог закона се АП Војводини враћа један значајан део надлежности у области заштите културних добара и матичних делатности установа.

Нацрт закона ће бити објављен у средствима јавног информисања. Текст закона се може прочитати и на веб сајту Министарства културе: www.min-cul.sr.gov.yu, а коментаре можете упутити на адресу: zakon@min-cul.sr.gov.yu.

Јавна расправа и презентација Нацрта закона о културним добрима биће организоване у Народној библиотеци Србије, каже се у саопштењу Министарства културе.


"Политика", Београд
Hosted by uCoz