Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Војислав Ђорђевић
Народни музеј, Панчево

Археолошко ископавање локалитета Старо село у Идвору

2002

У периоду од 6. августа до 5. септембра 2002. године археолошка екипа Народног музеја Панчево обавила је сондажно археолошко истраживање локалитета Старо село у Идвору, општина Ковачица. Локалитет се налази око један километар западно од центра села, на уздигнутом лесном платоу правоугаоног облика димензија око 600 x 400 м, близу леве обале Тамиша, погодном за насељавање. У време високог водостаја Тамиша и при обилним кишама, као што је било овог лета, плато је готово у потпуности окружен водом, само уском превлаком повезан са лесном терасом. Ископавања су вршена на северозападном рубу локалитета, на простору рова насталог експлоатацијом земље за оближњу циглану, а на чијим су се профилима оцртавали укопи археолошких целина. Циљ овогодишњих ископавања био је откривање ових целина и дефинисање стратиграфске ситуације на том делу локалитета.

Ископавањима је потврђена вишеслојност локалитета, раније забележена површинским налазима. Већина откривених целина је оштећена ровом циглане. У потпуности је изражена хоризонтална стратиграфија, са преклапањем објеката из појединих временских периода и појавом секундарног коришћења објеката. На местима преклапања, културни слој је нешто дебљи (0,6-0,8 м) и са измешаним налазима. Откривене су затворене целине из периода старијег неолита - старчевачке културе, касне антике, XI–XIII, XIV–XVI и XVI–XVIII века. У наведеним периодима на Старом Селу су образовала насеља, од којих се према броју откривених целина издвајају оно из времена старчевачке културе, са остацима три јаме неправилног облика, насеље XIV–XVI века, са две полуземунице и два цилиндрична, дубоко укопана трапа и посебно насеље XVI–XVIII века, са траговима једне земунице већих димензија, једне надземне куће и четири трапа. Слој III–IV века потврђен је откривањем једне кружне јаме, а од насеља XI–XIII века сачувани су остаци једне полуземунице. Налази из најмлађег периода потврђују народну традицију, која се огледа у причама мештана, данашњем називу локалитета као и податке из писаних извора (први помен Идвора под данашњим именом датира из 1663. године), да се на овом месту налазио стари Идвор.

Археолошка ископавања финансирала је Скупштина општине Панчево и покровитељи, предузећа из Панчева, а ископавања су помогли и Дом културе у Идвору и СПЦО Идвор. Наставак ископавања планиран је за 2003. годину.

Чланови археолошке екипе били су: Војислав Ђорђевић (кустос археолог Народног музеја Панчево, руководилац истраживања), Јелена Ђорђевић (археолог из Панчева) и Ивана Грујић (апсолвент археологије из Опова).





© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz