Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Писани извори

Позната је општа неприступачност писаних извора; некад су познати само у преведеним изводима (ретко су цела дела преведена), некад у изворном облику, а оних објављених у целини на оригиналном језику и у преводу - нема. Та празнина постепено ће се попуњавати, пре свега текстовима на оригиналном језику.


Климент Охридски, Константин Преславски и непознати писци

Ћирило и Методије
Житија, службе, канони, похвале

Приредио: Ђорђе Трифуновић
Превели: Ирена Грицкат, Олга Недељковић и Ђорђе Трифуновић.
1964


Житије свете Људмиле
црквенословенски оригинал (руска редакција XII века) и превод на савремени чешки

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz