Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Археолошка карта

Попуњаваће се непрекидно; може свако да је допуни ко наведе егзактне податке о положају са мапом (координате), сажет опис положаја, претпостављену природу налазишта уколико није ископавано (насеље, гробље, утврђење, пут, итд.), библиографију, датовање, и, пожељно неколико слика особених покретних налаза. Ова налазишта биће потом уношена на јединствену карту. Зато треба доставити квадрат координатне мреже са секције 1:50.000 или 1:25.000, са означеном површином налазишта (исцртане ивице налазишта или шрафирано), ознаком секције и координатама, на паусу, провидној фолији, најбоље скенирано, али може и фотокопија. Прво ће се правити “слепа” карта налазишта, по географској ширини и дужини, а потом ће бити убациване реке, путеви, изохипсе, итд., у зависности од средстава.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz