Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Нумизматика и сфрагистика

У приказивању ове врсте археолошке грађе неће се узимати у обзир колекционарски приступ, као ненаучан и штетан.

Приказиваће се искључиво налази новца са ископавања, а остали само у односу на прве - оставе, налази у слоју, у гробу, случајни налази са одређеног места, све хронолошким редоследом. Биће одређени географски (координате) и природом налазишта (насеље, црква, гроб, итд), смештајем, могућом публикацијом и коментаром.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz