Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Подухват "Српска археологија" је једногласно изгласан за службени Интернет-подухват Српског археолошког друштва, на годишњој скупштини САД, у Београду 28. јуна 2002.

Последња измена / Updated: 05. 05. 2003.

Ускоро у "Српској археологији": Еснафске вести • Репринти старих часописа • Репринти затворених целина • Латинична верзија сајта • Дискусионе листе • Претраживање сајта • Срце, руке и лопата (Студентски кутак) • Нове архиве из медија бивше Југославије • И друго...

Ново у "Српској археологији"

5. мај 2003. - рубрика Нова истраживања и открића:

29. април 2003. - рубрика Затворене археолошке целине:

21. април 2003. - рубрика Затворене археолошке целине:

11. април 2003. - рубрика Затворене археолошке целине:

  • Necropole de Mecka - Sandor Nadј [1973, Inventaria archaeologica /YU, Fascicule 17 (Y 159-168)]

2. април 2003. - рубрика Нова истраживања и открића:

28. март 2003. - рубрика Везе ка другим презентацијама:

17. март 2003. - рубрика Нова истраживања и открића:

24. фебруар 2003. - рубрика Нова истраживања и открића:

21. фебруар 2003. - рубрика Везе ка другим презентацијама:

26. јануар 2003. - рубрика Нова истраживања и открића:

10. јануар 2003. - рубрика Избор из штампе допуњена са 74 нова текста:

Претходне новости...


Техничко објашњење о јесењој паузи

Редовно освежавање сајта "Српска археологија" у последњем кварталу 2002. имало је једну паузу изазвану вишом силом: хаваријом хард-диска у техничком студију, између осталих пројеката српске културе, остао је недоступан материјал и за "Српску археологију", припреман месецима (библиографије, хиљаде страна факсимила старих часописа, инвентарије, вести и друго). Пошто ни вишемесечни напор неколико београдских информатичких кућа није успео да поврати садржај диска, редакција "Српске археологије" је одлучила да сајт оживи са редовним освежавањем, а пропали материјал временом поново уради.


Уводна реч о подухвату
"Српска археологија"

Ово приказивање на Интернету појављује се пред археолозима и свима заинтересованим за археологију, како стручњацима тако и осталима, као прека потреба. Иако у Југославији има више сајтова посвећених делимично или у потпуности археологији, они не задовољавају савремене потребе археологије. Чини се да основни узрок слабости наших сајтова лежи у нередовном обнављању. За то је узрок недовољан број заинтересованих учесника у њиховом остваривању, односно недостатак новца.

Овде се жели укључивање што већег броја учесника, нарочито из основних установа заштите археолошког наслеђа, као што су музеји, као и оних из научних установа.

Посебно ће бити поздрављено учешће студената, који у будућности треба да унапреде археолошку делатност.

Најхитнији задатак сајта биће рад на заустављању даљег уништавања археолошких налазишта услед неодговарајућег система заштите, преузетог из наше прошловековне прошлости.

[прочитај цео текст]

The Town Museum of Vrsac

 
Старинар
Српског археолошког друштва
,
Београд, год. 1884, књига 1
(интегрално
факсимил издање)
Гласник
Земаљског музеја
у Сарајеву
,
Сарајево, год. 1899,
књига 1
(интегрално
факсимил-издање)
© 2002-2003. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz