Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Нова истраживања и открића

Археолошки локалитет
Неуропсихијатријска болница - "Парк" у Вршцу

Вршац, 16. мај 2002.

Археолошка екипа Градског музеја Вршац у априлу 2002. обавила је археолошка истраживања у парку неуропсихијатријске болнице у Вршцу.

Археолошка истраживања извођена су са првенственим циљем да се утврди простирање сарматске некрополе, откривене још 1968. године, при радовима на изградњи водовода за стамбене зграде у Подвршанској улици, која се налази у непосредној близини болнице. Тада су откривена два гроба богата гробним прилозима. Ова два гроба биће објављена у Гласнику Српског археоошког друштва број 18 за 2002 годину, у тексту под називом "Два гроба касноантичког доба из Подвршанске улице у Вршцу".

Овогодишњим истраживањима, откривена су још три гроба, удаљена од претходних неких педесетак метара, што говори о постојању веће некрополе на овом локалитету. Поред налаза у гробовима, који би припадали касној Антици, установљен је археолошки материјал XV-XVI века, XII-XIII века, IX века, VII века, као и праисторијски, што указује на постојање насеља у непосредној близини ове некрополе.

Чланови археолошке екипе су били Миодраг Аралица (археолог Градског музеја Вршац и руководилац радова), Маја Живковић (археолог Завода за заштиту споменика културе, Панчево), Драгутин Петровић (историчар) и Миливој Вучановић (конзерватор техничар Градског музеја Вршац).

Миодраг Аралица,
археолог Градског музеја Вршац

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz