Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Нова истраживања и открића

Ископавања у порти цркве Успенија Пресвете Богородице у Чачку

Чачак, 20. јун 2002.

Narodni muzej CacakТоком априла и маја настављена су ископавања започета 2001. године у порти новосаграђене цркве Успенија Пресвете Богородице. Најстарији налази са овог вишеслојног локалитета потичу из праисторије (позно бронзано - рано гвоздено доба) и представљају најстарије до сада познате трагове живота на простору савременог Чачка.

Оно што ово налазиште чини посебно занимљивим јесу остаци из касноантичког раздобља. Овогодишњим радовима у целини су истражени остаци мање грађевине са делом некрополе око ње. Бројни налази архитектонске пластике указују на изузетно разноврстан и богат украс ове граћевине. Досадашња сазнања указују да се ради о меморијално - култном објекту, по свој прилици монуметалној гробници (маузолеју) која је највероватније саграђна крајем III или почетком IV века. Временом је око ње формирана некропола која је по свом карактеру биритуална. Налази, како из инхумираних и тако и из гробова са кремираних покојницима, припадају раздобљу од времена тетрархије па до Константинових наследника.

Последњој фази живота на локалитету припадају остаци веће грађевине која је подигнута уз меморију очигледно у време када је ова барем у извесној мери већ била порушена, а пракса сахрањивања око ње прекинута. Објекат је делимично истражен, а покретни налази из њега указују да такође припада касној антици. На основу досадашњих истраживања ова грађевина је оквирно датован у крај IV и прву половину V века. Њена намена није сасвим јасна.

Наставак ископавања у Чачку предвиђен је за јесен текуће године, а током лета је планирано извођење превентивне заштите на до сада откривеним објекатима. Радови се изводе у организацији Народног музеја у Чачку, уз сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе из Краљева.

Дејан Радичевић

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz