Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Новопазарски зборник

  25

  2001

 • Редакциони одбор: Др Петар Влаховић, Др Марко Поповић, Др Александар Кадијевић, Др Саит Качапор, Драгица Премовић-Алексић, Светлана Биорац
 • Уредник: Драгица Премовић-Алексић
 • Технички уредник: Душко Спасовић
 • Лектура и коректура: Момчило Чорбић
 • Преводи: Драгана Кадијевић
 • Издавач: Музеј »Рас«, Нови Пазар
 • Насловна страна: Златна пекторала из Новог Пазара
 • YU ISSN 0351-3017
 • Тираж - 500
 • Штампа »Слово« Краљево
 • Штампање Новопазарског зборника 25 омогућено је средствима Министарства културе Србије и СО Нови Пазар
 • Садржај - Sommaire

 • Уз 25. број Новопазарског зборника / 7
 • Александар Јовановић: Два фрагментована надгробна споменика са градине у Постењу / 11
 • Емина Зечевић, Дејан Радичевић: Керамика Ђурђевих Ступова / 23
 • Радомир Петровић: Фреске на јужном делу егзонартекса манастира Сопоћани из XIV века / 69
 • Драгица Премовић-Алексић: Црквина у Избицама / 77
 • Ђорђе С. Костић: И снег паде када време није / 85
 • Марко Атлагић: Обилић од Новог Пазара / 93
 • Мирко Барјактаровић: Ко је, заправо шта је, то ђаво / 111
 • Миле Недељковић: Сеобе становништва из новопазарског краја у Шумадију током XVIII и XIX века / 119
 • Хусеин Дердемез: Топоними у селима месне заједнице Баре / 143
 • Салих Селимовић: Старовлашки кнезови Рашковићи / 149
 • Хивзо Голош: Збирка докумената на оријенталним језицима у Историјском архиву »Рас« ХVII-ХХ век / 159
 • Александар Кадијевић: О архитектури цркве Рођења светог Јована Крститеља у Негбини / 175
 • Светлана Биорац: Биста краља Александра I Карађорђевића у Музеју »Рас« у Новом Пазару / 181
 • Богумил Храбак: Привреда бившег новопазарског санџака 1918-1931. године / 187
 • Драги Маликовић: Качачки покрет на Косову и Метохији 1918-1931. године / 221
 • Благомир Бишевац: Дежевски и штавички срез у писмима Тихомира Шарковића 1941. године / 259
 • Јевто Вучковић: Основне школе у сјеничком крају од 1945. до 2000. године / 279
 • Месрур Шачић: Омерага Шачић у изворима и сећању / 321
 • Мухамед Сукић: Одборници Новог Пазара уочи Другог светског рата и 1945. године / 325
 • Авдо Ћеранић: Болница у Новом Пазару за време II светског рата / 333
 • Миодраг Радовић: Попис занатлија дежевског среза 1954. године / 341

  Осврти, мишљења, критике

 • Александар Кадијевић: Прилог проучавању историје црквеног градитељства у Југославији: Кокан Грчев: Црквеното градителство во Македонија 1918-1940, Скопје 1998. / 377

  Резултати археолошких истраживања

 • Гордана Тошић, Вера Богосављевић-Петровић: Истраживања локалитета »Добрнац« у Рватима / 383
 • Марко Поповић, Драгица Премовић-Алексић: Велика Градина у Врсеницама IV / 389
 • Драгица Премовић-Алексић: Истраживање локалитета Кобиљка код Сјенице у 2001. години / 393
 • Библиографија / 397
© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz